Как реализована функция fmod ?

Я пробовал следующее:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

float floatMod(float a, float b)
{
 return (a/b - floor(a/b));
}

int main()
{
 printf("%f\n", fmod(18.5,4.2));
 printf("%f\n", floatMod(18.5,4.2));
}

Но выход не тот ...

c
3
Alexandre 13 Окт 2014 в 18:50

1 ответ

Правильная реализация функции fmod на C / C ++:

#include <iostream>
using namespace std;
#include <math.h> //for trunc()

double MyFmod(double x, double y) {
 return x - trunc(x / y) * y;
}

//test it
int main() 
{
 double values[13] = {-10.9, -10.5, -10.4, -0.9, -0.5, -0.1, 0, 0.1, 0.5, 0.9, 10.4, 10.5, 10.9};
 for (size_t i = 0; i < 12; ++i)
  cout << fmod(values[i], 3.0) <<" "<< MyFmod(values[i], 3.0) << endl;

 for (size_t i = 0; i < 12; ++i)
  cout << fmod(values[i], -3.0) <<" "<< MyFmod(values[i], -3.0) << endl;
 
 return 0;
}

Правильная реализация функции fmod в Java:

//trunc() implementation in Java:
double truncate(double x) {
 return x < 0 ? -Math.floor(-x) : Math.floor(x);
 //or return x < 0 ? Math.ceil(x) : Math.floor(x);
}

double MyFmod(double x, double y) {
 return x - truncate(x / y) * y;
}
1
0kcats 14 Апр 2021 в 19:33